Πιστοποιήσεις

Η εταιρία μας ως 100% θυγατρική εταιρεία πολυεθνικού ομίλου έχει τις ίδιες πιστοποιήσεις της μητρικής εταιρείας AAF International.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001, ενώ τα φίλτρα συνοδεύονται από πολλά πιστοποιητικά κατά περίπτωση όπως Eurovent, filter test certificate, CE certificate, Hygiene certificate, πιστοποιητικό συμμόρφωσης Υπ. Υγείας κ.α.

 

Δείτε παρακάτω τα πιστοποιητικά της εταιρίας μας:

Πιστοποίηση ISO 9001 Πιστοποίηση ISO 9001 Πιστοποίηση ISO 9001
Πιστοποίηση ISO 9001 Πιστοποίηση ISO 9001 Πιστοποίηση ISO 9001
Πιστοποίηση ISO 14001 Πιστοποίηση ISO 14001 Πιστοποίηση ISO 14001
Πιστοποίηση OHSAS 18001 Πιστοποίηση OHSAS 18001 Πιστοποίηση OHSAS 18001