Ανακοινώσεις / Κορονοϊός COVID-19: Αεροθάλαμος προστασίας face-to-face για χώρους υποδοχής

Κορονοϊός COVID-19: Αεροθάλαμος προστασίας face-to-face για χώρους υποδοχής
Δημοσιεύθηκε στις 18 February, 2021

Η μονάδα AAF F2F είναι μια μονάδα ανακυκλοφορίας φιλταρισμένου αέρα (HEPA air shower) η οποία προσφέρει προστασία απο ιούς και Covid-19 για χρήση σε περιπτώσεις που απαιτείται κοντινή επαφή/συναλλαγή μεταξύ χρήστη και επισκέπτη

Η μονάδα AAF Astrofan F2F προσφέρει απόλυτη προστασία στις διαπροσωπικές επαφές (face-to-face). Τοποθετείται επάνω απο τον χρήστη και τον καλύπτει συνεχώς με μια δέσμη καθαρού και φιλτραρισμένου αέρα η οποία αποτρέπει όλους τους εξωτερικούς παράγοντες, όπως ιοι και Covid-19, να έρθουν σε επαφή με τον χρήστη. Η δέσμη αυτή αέρα αποτελείται απο 100% καθαρό αέρα καθώς φιλτράρεται συνεχόμενα απο φίλτρο HEPA. 

Ταυτόχρονα, ο προστατευμένος χρήστης (πχ ταμείας), δεν αποτελεί πηγή κινδύνου για τον επισκέπτη με αποτέλεσμα η κοντινή επαφή/συναλλαγή να είναι απολύτως ασφαλής και για τους δύο, απαλλαγμένη απο αερομεταφερόμενους μικροοργανισμούς.

Η τοποθέτηση είναι εύκολη ενώ η ρύθμιση ταχύτητας αέρα και φωτισμού γίνεται με τηλεχειριστήριο.