Ανακοινώσεις / Κορονοϊός COVID-19: Γενικά & φίλτρα για κορονοϊό

Κορονοϊός COVID-19: Γενικά & φίλτρα για κορονοϊό
Δημοσιεύθηκε στις 20 July, 2020

Τι λύσεις υπάρχουν για την αντιμετώπιση του Κορονοϊού σε γραφεία και επιχειρήσεις;

Μέχρι στιγμής (20/07/2020) η μόνη αποδεδειγμένη προστασία αέριας μετάδοσης είναι το απόλυτο φίλτρο (HEPA)

Γενικά για τον Κορονοϊό, τρόπους ατομικής προστασίας, γενικές πληροφορίες και δράση των φίλτρων, μπορείτε να βρείτε σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια στην κατηγορία "Δραστηριότητες".

Πιο συγκεκριμένα, η συγκράτηση του Κορονοϊού απο τα φίλτρα σχετίζεται γενικά με την απόδοση (κατακράτηση) τους. Ωστόσο σίγουρη προστασία από τον Κορονοϊό παρέχουν τα απόλυτα φίλτρα (HEPA) τόσο με μηχανική κατακράτηση όσο με ηλεκτροστατική κατακράτηση για τα πολύ μικρά σωματίδια όπως ο Κορονοϊός.

Η εγκατάσταση των απολύτων φίλτρων μπορεί να γίνει μέσω των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων ή μέσω αυτόνομων τοπικών συστήμάτων φίλτρανσης. Απόλυτα φίλτρα δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε υπάρχουσες μονάδες fancoil ή παρόμοιες μονάδες ανακυκλοφορίας αέρα