Περιγραφή Δραστηριότητας

Το Laminar Flow Hood είναι ένας ολοκληρωμένος τοπικός φορητός χώρος νηματικής ροής ο οπoίος δημιουργεί συνθήκες clean room στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε συγκεκριμένο χώρο.

Ο χώρος δράσης του Laminar Flow Hood είναι συγκεκριμένος και οριοθετημένος και καλύπτεται σε όλο του το εύρος από φιλτραρισμένο καθαρό αέρα και έχει υπερπίεση. 

Αποτελεί εξαιρετική και φθηνή συγκριτικά λύση σε εφαρμογές που απαιτείται μεμονωμένος χώρος clean room χωρίς να υπάρχουν ή να απαιτούνται άλλες υποδομές (προσαγωγή αέρα, ψευδοροφή, πανέλα κτλ). Συνήθως δημιουργείται σε κλιματιζόμενο χώρο κάτι το οποίο βοηθάει το τελικό αποτέλεσμα. Εφαρμόζεται σε φαρμακοβιομηχανίες, εργαστήρια και βιομηχανικούς χώρους παραγωγής.

Η κατασκευή είναι εξολοκλήρου απο ανοξείδωτο χάλυβα και περιλαμβάνει φίλτρα αέρα HEPA, ανεμιστήρες, φώτα, κουρτίνες, πίνακα ελέγχου και αισθητήρια όργανα.