Δραστηριότητες / Αντιμετώπιση Covid-19 / Απολύμανση και καθαρισμός αεραγωγών

Απολύμανση και καθαρισμός αεραγωγών
Περιγραφή Δραστηριότητας

Οπως έχει ανακοινωθεί απο τον Μάϊο του 2020, απο το Υπουργείο Υγείας, προς όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας (αρ. πρωτ. 20551 και 5754), 

όλα τα νοσοκομεία και χώροι υγείας θα πρέπει μεταξύ άλλων να προβούν και σε καθαρισμό αεραγωγών για αποφυγή λοιμόξεων και αλλεργιών. 

Για την εφαρμογή της παραπάνω υπουργικής οδηγίας μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον καθαρισμό αεραγωγών στην κατηγορία ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ