Δραστηριότητες / Αντιμετώπιση Covid-19 / Μονάδα δημιουργίας θαλάμου αρνητικής πίεσης

Μονάδα δημιουργίας θαλάμου αρνητικής πίεσης
Περιγραφή Δραστηριότητας

Η μονάδα NPU είναι μονάδα φίλτρανσης αέρα και δημιουργίας αρνητικής πίεσης σε χώρο.

Η μονάδα λειτουργεί συνεχόμενα, αναρροφά αέρα από τον χώρο από το κάτω μέρος της και τον αποβάλλει φιλτραρισμένο στο περιβάλλον, δημιουργώντας υποπίεση στο χώρο εμποδίζοντας έτσι τον υπάρχων "μολυσμένο αέρα" να διαδοθεί στους υπόλοιπους γειτονικούς χώρους.

Η μονάδα είναι αυτόνομη, τροχήλατη μέχρι και μεσαία μεγέθη, με plug n play λειτουργία και απαιτεί μικρή εργασία εγκατάστασης.

Περιλαμβάνει 3 στάδια φιλτραρίσματος, πρόφιλτρο, λάμπα UV και HEPA φίλτρο και λειτουργεί σε ρυθμιζόμενη,  ταχύτητα, επί 24ωρου βάσεως ή αναλόγως αναγκών και ρυθμίσεων του χρήστη.

Η μονάδα NPU είναι κατάλληλη για την εύκολη και συγκριτικά πολύ φθηνή μετατροπή κλινών σε κλίνες Covid-19 και για μετατροπή ενός χώρου σε χώρο εξέτασης ατόμων για Covid-19.